Velkommen til Hotherskolen

Hotherskolen er en af Stevns Kommunes tre folkeskoler.

Hotherskolen har et aktuelt elevtal på ca. 450 elever fordelt på 0. – 9. klasse samt 3 specialklasser. Skolen har to SFO afdelinger. Vi har generelt gode faciliteter på skolen og i SFO. De seneste tiltag er renoverede faglokaler i vores naturfag, hjemkundskab samt håndværk & design.

Skolen er ikke en afdelingsopdelt skole, da vi gerne vil underbygge vores faglighed med, at lærerne skal som udgangspunkt undervise i sine linjefag samt i forhold til sine kompetencer. Skolen er dog organiseret i tre kendte afdelinger (Indskoling 0-3 klasse, Mellemtrin 4-6 klasse og Udskoling 7-9 klasse) af hensyn til vores elever og bygningernes funktionalitet.

Hotherskolen er konstant i pædagogisk udvikling og vi arbejder på, at implementeringen af skolereformen foregår på en åben måde og anerkendende måde.

Velkommen til Hotherskolen.

René Tuekær