Generel info om SFO’en på Hotherskolen

Vi er en skolefritidsordning, der er beliggende i Hårlev på Stevns. Hotherskolens SFO består af to afdelinger, som ligger i tilknytning til resten af skolen.

 • Krudthuset (SFO 1) - er for 0.-2. klasse
  Tlf: 56 57 57 67 eller 21 54 24 74
   
 • Fritidsgården (SFO 2) - er for 3.-6. klasse
  Tlf: 56 28 62 95 eller 29 37 92 46

I Krudthuset er der ca. 80 børn i alderen 6-10 år. SFO’en er beliggende på skolen i tilknytning til indskolingen, hvor de har tre selvstændige lokaler samt delelokaler.

I perioden 1. april til 31. juli har Krudthuset ydermere spirebørn, som er vores kommende 0.klasse elever.

På Fritidsgården, som ligger på Toftegårdsvej, er der ca. 90 børn i alderen 10-13 år. Vores 2. klasser starter på Fritidsgården efter jul (pt. 27 børn).

Udgangspunktet for SFO’en er at være to selvstændige SFO-afdelinger i hverdagen, hvor børn vil møde kendte voksne hver dag. Kun i ferieordningen eller ved sygdom vil SFO personalet være der, hvor der er brug for dem. 

I SFO’en arbejdes der med at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i det enkelte barns alders- og udviklingstrin. Vores mål er at gøre vores børn selvhjulpne og nysgerrige, så de får de bedste redskaber til at mestre livet.

Lokalerne

Krudthuset har tre selvstændige lokaler: Hyggestue, Kreastue og Diamantstue samt køkkenet; som også fungerer som morgenåbning, og som vi deler med Børnehave Øst. Lokalerne er indrettet efter forskellige aktiviteter, som børnene kan vælge til og fra i forhold til, hvad de har lyst til. SFO’en bruger også undervisningslokalerne i indskolingen samt andre relevante lokaler på skolen, heriblandt gymnastiksalen.

Fritidsgården har vi vores eget hus med køkkenfaciliteter. Desuden benytter vi Aftenklubbens lokaler, og der er et kreativt værksted.

► Læs mere om Fritidsgården

Legepladserne

Krudthuset har en stor legeplads, som benyttes flittigt. Her er mange forskellige legeredskaber samt en bålplads.

På Fritidsgården er der en ny bålhytte og diverse legeredskaber, som passer til målgruppen af lidt ældre børn.

Åbningstider

  skoledage ikke-skoledage

Morgenmodul*

06.30 - 07.50

 

Mandag-torsdag

13.50 - 17.00

06.30 - 17.00

Fredag

13.50 - 16.30

06.30 - 16.30

* Fælles for Krudthuset og Fritidsgården (alle dage)

► Læs mere om morgenåbningen

Ferielukning

På Stevns Kommunes hjemmeside kan du altid orientere dig om, hvilke lukkedage SFO’en har, samt hvilken af kommunens tre SFO’er, der tilbydes ferieordning.

I forbindelse med SFO’ens lukkedage vil der via Tabulex, blive sendt tilmeldingsseddel ud.

Tabulex

 • Tabulex SFO Børn er en registrerings- og kommunikationsløsning til personale og forældre, som benyttes på begge SFO-afdelinger.

 • Tabulex kan hjælpe med at holde styr på børnene
  Barnet registrerer sig som ’ankommet’ i SFO’en. Forældrene kan se på mobilen, om barnet er tjekket ind i SFO’en, oprette eller ændre bør­nenes aftaler, give besked om sygdom eller fridag, finde telefonnumre og adresser på andre børn i institutionen, såfremt der er givet tilladelse fra forældrene.

 • Tabulex opdateres løbende, så forældrene kan sende beskeder og SMS’er, hvor SFO’en får informationen med det samme. Forældrene kan på den måde sende en SMS til systemet med beskeder om, hvornår bar­net bliver hentet, eller at barnet selv må gå hjem. Forældre kan tilmelde sig sms-service, hvor der gives besked, når barnet forlader SFO’en.

 • Når dit barn starter op i Spireforløbet eller i SFO’en, vil I får mere information og vejledning i brugen af systemet.

Vi opfordrer alle til at ringe til SFO’en, så lidt som muligt i åbningstiden, da hvert opkald tager tid fra personalets arbejde og interaktion med børnene. Derfor opfordrer vi til at planlægge og registrere aftaler i Tabulex i god tid.  

Tøj og skiftetøj

Vi forventer, at børnene altid er praktisk påklædt, og altid har skiftetøj, sutsko, regntøj og gummistøvler i garderoben.

Medbragte ting

Effekter (legetøj mv.) medbringes på eget ansvar. Hotherskolens SFO hæfter ikke for bortkomne/stjålne eller ødelagte effekter.

I Krudthuset er mobiltelefoner er ikke tilladte i SFO-tiden.

Legeaftaler

Skal børnene med hinanden hjem efter skole/SFO, skal der være lavet en legeaftale. Legeaftaler skal laves hjemme fra, så SFO’ens personale kan se hvilke aftaler der er lavet via Tabulex.

Børnemøder og demokrati

Vi afholder børnemøder løbende gennem året. Det vil fremgå af aktivitetsplanen for hver afdeling hvornår børnemøderne afvikles.

Børnemøderne afholdes i børnenes skoleklasse lige efter skoletid, hvor der bl.a. vil være en snak om ugen, der er gået, de kommende uges aktiviteter, ønsker til SFO-aktiviteter, ønsker til indkøb af diverse SFO materialer samt eventuelle problemstillinger mm.

Når der afvikles børnemøder er det også med udgangspunk i, at vi gerne vil give børnene en oplevelse af medbestemmelse, medansvar, medejerskab og ligeværdighed. Der udarbejdes en dagsorden til mødet, som vil blive gennemgået fra mødets start. Vi sætter fokus på den gode dialog og skal der besluttes noget i fællesskab er kompromisser, forhandlinger og saglig argumentation i fokus.

Børnene skal i al enkelhed udvikle deres kompetencer, så de er i stand til at få medbestemmelse og indflydelse på eget liv, og samtidig opleve sig selv som en del af fællesskabet.