Skolebestyrelsesvalg

Hotherskolen har skolebestyrelsesvalg hvert andet år. Det betyder, at vores 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skiftevis er på valg, således at alle vælges for fire år, men den forskudte valgperiode gør, at der er valg hvert andet år og dermed ”Rullende udskiftning”.

Valgmødet afholdes på Hotherskolen i vores kantine, tirsdag den. 12. april 2016 Kl. 19.00. – 20.00.

Til valget er tre personer på valg:

  • Peder Krogsgaard
  • Torben Rønnebæk samt
  • Tanja W. Jørgensen.

De to førstnævnte er villige til genvalg. Tanja genopstiller ikke, da børnene snart går ud efter endt 9. klasse.

Man kan opstille til valget denne aften eller indgive sit kandidatur via e-mail til skoleleder, René Tuekær. [email protected].

Sidste frist for optagelse på kandidatlisten er fredag den. 22. april 2016. Man kan også sende brev pr. post eller fysisk komme på skolen.

Er man i tvivl om noget – eksempelvis om man har valgret og er valgbar – kan man rette henvendelse til skolens kontor.

Til valgmødet vil formanden, Margrethe Knudsen for skolebestyrelsen være til stede og ligeledes vil byrådsmedlem, Lonni Lypart som er valgt til valghandlingen på Hotherskolen.

Venlig hilsen

René Tuekær
Skoleleder
56 57 53 24

Yderligere info