Skolebestyrelsesvalg - kandidatliste

Hotherskolen har skolebestyrelsesvalg hvert andet år. Det betyder, at vores 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skiftevis er på valg, således at alle vælges for fire år, men den forskudte valgperiode gør, at der er valg hvert andet år og dermed ”Rullende udskiftning”.

Kandidater (i alfabetisk rækkefølge)

  • Chanette Tove Christensen
  • Mette Lene Krogh Olsen
  • Rikke Hesselbjerg Gliese-Mikkelsen
  • Simone Cecilie Tinndahn
  • Tina Ulla Harild

Yderligere info