Indskrivningsprocedure

Køreplan for skoleindskrivning for Hotherskolen

Den digtiale skoleindskrivning er åben for de forældre, der har børn i den 'skolepligtige' alder og som bor i kommunen.

Tilflyttere, som ved de flytter til distriktet ved skolestart, skal henvende sig til skolen, så de kan få de samme skrivelser som forældre, der bor i kommunen i forvejen.

Hvornår

Hvad

Hvem

Oktober 2017

Samtale med børnehave og forældre for afklaring om skolestart og med udgangspunkt i brobygningsskema.

Der aftales evt. hvilke tiltag forældre og børnehave i fællesskab kan tage for at gøre barnet skoleparat.

Børnehaven indkalder.

Hvis barnet skal have udskudt skolestart, redegør børnehaven for proceduren

Senest uge 47, 2017

Forældre skal indsende ansøgninger om dispensationer om udskydelse af skolestart til forvaltningen.

Forældre

November - december 2017

Forvaltningen gennemgår ansøgninger og træffer beslutning. Skoler, børnehaver og forældre informeres om afgørelsen hurtigst muligt.

Forvaltning

Senest 15. december 2017

Forældrene melder barnet ind via den digitale indskrivning.

Forældrene

Senest 12. januar 2018

Skolerne indsender status på skoleindskrivningen til forvaltningen.

Skolerne

Januar 2018

I de tilfælde ansøgning om skoleudsættelse bliver godkendt, skal forvaltningen senest efter en måned efter afgørelsen modtage en handleplan for barnets skoleforberedelse.

Børnehave i samarbejde med forældre.

Senest 15. februar 2018

Børnehaver har udfyldt skemaer på alle skolestartere og drøftet resultatet med forældrene

Børnehaver

Senest 15. marts 2018

Relevante oplysninger vedr. alle børn er overleveret til de enkelte skoler

Børnehaver

1. april 2018

Børnene starter i SFO

SFO

August 2018

Skoleåret starter

Skolerne