Indskrivningsprocedure

Køreplan for skoleindskrivning for Hotherskolen

Den digtiale skoleindskrivning er åben for de forældre, der har børn i den 'skolepligtige' alder og som bor i kommunen.

Tilflyttere, som ved de flytter til distriktet ved skolestart, skal henvende sig til skolen, så de kan få de samme skrivelser som forældre, der bor i kommunen i forvejen.

Hvornår

Hvad

Hvem

Oktober 2018

Samtale med børnehave og forældre for afklaring om skolestart og med udgangspunkt i brobygningsskema.

Der aftales evt. hvilke tiltag forældre og børnehave i fællesskab kan tage for at gøre barnet skoleparat. 

Børnehaven indkalder.

Hvis barnet skal have udskudt skolestart, redegør børnehaven for proceduren

1. november – 15. december 2018

Indskrivningsperioden via den digitale indskrivning

 

Forældre

Senest 15. december 2018

Forældre skal indsende ansøgninger om dispensationer om udskydelse af skolestart til forvaltningen.

 

Forældre

15. december 2018

Deadline for at indskrive barnet via den digitale indskrivning.

 

Forældre

Midt december 2018-Midt januar 2019

Forvaltningen gennemgår ansøgninger vedrørende skoleudsættelse og træffer beslutning. Skoler, børnehaver og forældre informeres om afgørelsen hurtigst muligt.

 

Forvaltning

Senest 15. januar 2019

Skolerne indsender status på skoleindskrivningen til forvaltningen.

 

Skolerne

Januar 2019

I de tilfælde ansøgning om skoleudsættelse bliver godkendt, skal der senest en måned efter være udarbejdet fokuspunkter ift. barnets skoleforberedelse.

 

Børnehave i samarbejde med forældre

Senest 1. februar 2019

Forældre kan indsende ansøgninger om dispensationer til optagelse for skolestartende barn på anden skole end distriktsskolen når der er flere ansøgere end pladser inden for den maksimale klassestørrelse på 24 elever. 

Dispensationen skal sendes til forvaltningen.

 

Forældre

Senest 15. februar 2019

Børnehaver har udfyldt skemaer på alle skolestartere og drøftet resultatet med forældrene.

 

Børnehaver

Senest 15. marts 2019

Relevante oplysninger vedr. alle børn er overleveret til de enkelte skoler.

 

Børnehaver

1.april 2019

 

Børnene starter i SFO

SFO

August 2019

 

Skoleåret starter

Skolerne