Uddannelsesstatistik

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Det er Styrelsen for IT og Læring, der stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed via Datavarehuset og Databanken.

Forespørgsler af indholdsmæssig art vedrørende grundskolen skal fortsat rettes til:

Undervisningsministeriet
Styrelsen for It og Læring
Center for Data og Analyse
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf.: 35 87 88 89