Informationsbrev nr. 2 – skoleåret 2018-2019

Ombygning/renovering af bygning H

I processen er vi nået til, at 4. årgang er rykket retur til egne lokaler her lige inden juleferien. Den etage i bygning H, hvor 4. årgang er hjemme boende er færdig, og det gælder ligeledes HKL1. Næste step i processen er dermed, at renovere etagen, hvor 5. årgang og 6. årgang har stamlokaler. Det betyder, at disse fire klasser på de to årgange møder ind torsdag den. 3. januar 2019 i de opstillede pavillioner, som er sat op i Faxe skolegården.

Projektet går ud på, at der installeres ventilation i klasselokalerne samt nye lofter og nyt lys apparatur. Ligeledes bliver der malet samt ordnet på gangarealer.

Tidshorisonten for næste etape er, at i løbet af marts måned 2019 skulle det være muligt at rykke retur til stamlokalerne igen. Hele denne renovering giver optimale forhold for skolens mellemtrin 4 – 6 årgang samt HKL1.

Yderligere renovering

I oktober, november og december måned har der været udskiftning af en del vinduer på skolen. Det har ikke været i klasselokaler, og derfor har det mindst muligt været generet i undervisningen. Det har været gangarealer samt på skolens bibliotek. Endvidere har der været ordnet lys apparatur på biblioteket samt varme samme sted. Projektet er færdigt i dag fredag den. 21. december 2018, og personalet på biblioteket arbejder på, at komme fysisk på plads igen.

Vi er ligeledes meget glade for denne renovering, da det giver lysere lokaler og giver en opdatering af gangarealer samt på vores bibliotek.

Skolens værdigrundlag

Hotherskolen fik nyt værdigrundlag i skoleåret 2017-2018 og det kan læses på vores hjemmeside. Hvis nogen ønsker det i et trykt eksemplar kan man henvende sig på skolen. Værdigrundlaget arbejder bl.a. med traditioner og her kan vi aktuelt nævne tre som lige har været i positivt spil.

7. december i indskolingen(0-3 årgang) samt 4. årgang har haft besøg på skolen af cirkus Baldoni. Det var nissedrillerier, akrobatnisser, julemusik og masser af glæde og grin for de implicerede klasser.

13. december var der Lucia optog på skolen som blev fremført af 4. årgang. De gik rundt på skolens gangarealer og besøgte ligeledes børnehaven, som fysisk er placeret på skolen. Efter rundturen på skolen var der koncert i skolens festsal, (dejligt med gode fysiske rammer og med en festsal, hvortil der er en rummelig kantine) herunder fem elever, som fortalte om Lucia foran ca. 250 andre elever. Hele arrangementet var godt besøgt af forældre og andre pårørende.

Tredje arrangement var elevernes sidste skoledag inden jul den. 20. december. Alle elever var i kirke inklusive udskolingen, som i flere år ikke har frekventeret kirken den pågældende dato. Det forløb meget tilfredsstillende. Den sidste lektion var der fælles arrangement i festsalen med julesange og Hother-sangen samt juleoptræden, hvor ledelsen indgik samt levende musik, hvor ansatte fra skolen spillede og sang. 

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference

I midten af december måned blev karaktergennemsnit for hele landet frigivet fra forrige skoleår, hvilket vil sige maj/juni måned 2018.  Det er 9. årgang og de bundne prøvefag.

Hotherskolen havde et gennemsnit på 6,4 og den socioøkonomiske reference sagde 6,3, hvilket betyder at vi har en positiv forskel på 0,1. Det er vi meget tilfredse med og den er en god og positiv udvikling.

Socioøkonomisk reference er et modelberegnet tal, der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret testene. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karaktergennemsnit.

Skolens elevtal

Hotherskolen har klassekvotienter som klart matcher, hvad privat- og friskoler reklamerer, og det håber jeg, at alle vores forældre værdsætter. Den klasse vi har med højest elevtal er på 23 elever. Ellers er vores variationsbredde nogenlunde i størrelsesordenen 17 elever til 22 elever. Det er vi faktisk meget glade for, og det gør, at der er plads til nye elever. Endvidere er vi og skolens bestyrelse opmærksomme på, at følge skolens elevtal nøje.

Dagskolen

Dagskolen er rykket til nye fysiske rammer i den tidligere børnehave. Det har været andet år i træk, at Dagskolens personale skulle fysisk flytte. De er næsten kommet helt på plads, og eleverne er nu i bedre fysiske rammer.   

  

Alle ønskes hermed en glædelig jul samt godt nytår.

Første skoledag efter jul og nytår er torsdag den 3. januar 2019, og mødetid er i henhold til klassens skema.

René Tuekær
Skoleleder

Arkiv