Nyhedsbrev nr. 3, uge 7 - 2018

Kære Forældre på Hotherskolen og Dagskolen

Hermed følger INFO-Nyt nr. 3. for skoleåret 2017-2018.

Fredag den. 16. februar 2018.

Regnskaber for kalenderåret 2017 er afsluttet

Regnskabsresultaterne for vores afdelinger for kalenderåret 2017 er afsluttet med følgende resultater:

  • Hotherskolen har et overskud på 575.000 kr.
  • SFO afdelingerne har et overskud på 177.000 kr.
  • Dagskolen har et underskud på 140.000 kr.

De to overskud og det ene underskud er der naturligvis mange forklaringer på – både forventede forhold samt lidt ikke kalkulerede forklaringer. Alle tre resultater må karakteriseres som tenderende til imponerende regnskabsresultater.

Regnskabsresultaterne bliver behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde i Stevns Kommune i april måned 2018. De bliver også behandlet i vores skolebestyrelse den. 28. februar 2018.

Indkøb af elevmøbler

Med henvisning til ovenstående er følgende allerede besluttet. Der er bestilt og betalt dermed ikke indvirkning på regnskabsresultaterne nye elevmøbler til 0 årgang samt 1 årgang. Elevmøblerne bliver leveret i løbet af foråret 2018. Hermed er der nye elevmøbler i samtlige klasser i vores indskoling.

Vi disponerer en del af skolens overskud til indkøb af elevmøbler på 7. årgang. De er ligeledes bestilt og bliver finansieret af de 575.000,-kr. Hermed har samtlige klasser i udskolingen også nye møbler.

Vi vil for fremtiden evaluere på elevmøblernes tilstand på vores mellemtrin – 4- årgang – 5. årgamg og 6. årgang. Der er ikke truffet nogen beslutninger om indkøb til disse årgange ej heller beslutning om indkøb til velkomstklassernes elever.

Vores tre specialklasser har og vil få nye møbler. Dermed har samtlige H.klasser også fået nye møbler.

Skolefest

Hotherskolen havde skolefest torsdag den. 1. februar. Festen var for samtlige klasser og vi havde ændret på klokkesluttidspunktet som blev 21.00. frem for tidligere kl. 22.00. for mellemtrinnet og udskolingen. Det har vi udelukkende fået positiv respons på. Indskolingen sluttede som altid kl. 20.00. og det fungerer ligeledes godt. Vi vil gerne fortsætte med denne tradition og på den første torsdag i februar måned.

Dagskolen og ny afdelingsleder

Der arbejdes i øjeblikket med en ny og permanent fysisk placering af Dagskolen i de gamle lokaler for børnehave øst. Vi forventer, at der sker en fysisk flytning i august måned 2018 og dermed efter sommerferien. Der foregår i øjeblikket en del mødeaktivitet.

Pr. 1. marts 2018 har Hotherskolen ansat ny afdelingsleder, Marianne Olesen. Hun får ansvarsområde for Dagskolen samt endnu ikke aftalte ledelsesopgaver på den øvrige del af Hotherskolen. Marianne kommer fra en stilling på Østskolen i Faxe Kommune. Senest på afdeling Rolloskolen. Hun har også været beskæftiget med elever med diagnoser og andre forhold på Centerklasserne i Faxe Kommune samt på Øen i Haslev. Marianne indgår i det daglige ledelsesteam. 

Nyt fra indskolingen og SFO’en

Foråret nærmer sig, dagene er blevet lysere, og vi er godt i gang med skoleåret.

Efter en lang vinter er vi nu endelig ved at være færdige med indretningen af Krudthusets stuer. Der har været afholdt børnemøder, og børnene er kommet med forslag på navne til stuerne, og der er stemt om forslagene på demokratisk vis. Vi vil gerne gøre det lidt festligt, når vi afslører navnene og invitere jer med til indvielsen af lokalerne og afsløringen af navnene fredag den 2. marts fra kl. 15-16.30.

Fra den 1. marts har vi ansat Anne-Mette Dauberg Mikkelsen, som pædagog i Krudthuset. Vi kender allerede Anne-Mette, da hun i forvejen er støtte for en elev i indskolingen, og vi glæder os til det udvidede samarbejde.   

Der har været indskrivning af elever til de kommende 0. klasser. I skrivende stund er der tilmeldt 33 elever til kommende skoleår. De starter i Spireforløb i SFO’en den 3. april.

Regnskabet for 2017 er afsluttet og for SFO’ens vedkommende udviser det et overskud på kr. 177.000. Ombygningen af Børnehave ØST og Krudthuset har været forbundet med øgede udgifter til nye møbler og nyt inventar til Krudthuset. Da Krudthuset gerne ville overtage 0.klasses møbler har vi i stedet for indkøbt nye elevmøbler til 0. og 1. årgang og til Aulaen. Dette er nået at komme med i regnskabet for 2017.

På Fritidsgården har de fået nye computere, og der er også blevet frisket lidt op med maling og lidt nyanskaffelser.  En ny bålhytte er det også blevet til udenfor.

Vi har et dygtigt og engageret personale, og tre gange om året mødes alle medarbejdere i indskoling og SFO til en fælles aften, hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger og hvor vi kan inspirere hinanden og udvikle samarbejdet. Næste gang vi mødes er den 27. februar, hvor temaet er ”Indskoling i et børneperspektiv”.  Oplægsholder er lektor cand. psyk. Pia Hansen. Vi ser frem til en spændende aften med en god debat om emnet.

Vi bliver en gang i mellem kontaktet angående forsikringsansvar, når jeres børn mister eller får ødelagt nogle af deres ejendele – især er det mobiltelefoner, vi hører om. I den forbindelse har vi været i kontakt med Forsikringsenheden. Deres udmelding er: Det er ikke Stevns Kommunes ansvar, at en elev får ødelagt sin mobiltelefon i skolen medmindre, det er læreren, der har gjort det.
Det er eleven, der skal kunne dokumenterer, at det er skolens skyld, før kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig.
Derfor vil jeg opfordre jer til at hvis jeres børn har værdifulde ejendele, så lad dem blive hjemme.

Udskolingen

Nu nærmer foråret sig, og dermed er også de skriftlige og mundtlige prøver kommet nærmere. Vores 9. klasser starter skriftlige prøver onsdag den 2. maj, og fredag den 25. maj afholdes sidste skoledag hvor der traditionen tro vil være spas og løjer. Herefter starter de mundtlige prøver inden årgangen forlader Hotherskolen. I den forbindelse kan det nævnes, at årets dimensionsfest afholdes onsdag den 27. juni.

Lige efter vinterferien afholder vi et to-ugers ”Turboforløb” for 8. klasses elever der er ikke uddannelsesparate. Det er et projekt, som undervisningsministeriet står bag. Her får 12 elever fra årgangen et par ugers undervisning hvor dansk og matematik bliver opprioriteret, med det formål at eleverne får et fagligt løft i specielt disse to fag.

I uge 12 skal valgfaget ”International skole” på besøg til Barcelona. Her skal eleverne indkvarteres privat, og derfor gøre brug af deres engelsk kundskaber. Eleverne skal repræsentere Hotherskolen, og blandt andet præsentere eget produceret materiale, som fortæller noget om skolen og det at være ung på Stevns. Det bliver helt sikkert en spændende oplevelse for de unge mennesker.

 

Mange hilsener og god vinterferie,

René Tuekær, Flemming Schaaf og Irene Borre