Succes med emneuge på Hotherskolen

I denne uge er overskrifterne på Hotherskolen ”Trivsel” og ”Samarbejde”, og det summer og syder af glade og ivrige elever, der arbejder på tværs af klasserne.

Hotherskolen fik en ide om, at eleverne skulle have ”Trivsel” på skemaet i emneugen her i efteråret. Mange timer af et barns liv foregår i skolen, og derfor er trivsel blevet en vigtig del af skolens arbejde. Som lærer og pædagog kan man gøre en stor forskel for eleverne, både ved at arbejde med trivsel og ved at være opmærksom på mi­striv­sel og sårbare elever.

Selvom færre børn oplever mobning og drillerier i skolen, er der stadig flere børn, der føler sig stressede eller ensomme. De mistrives med hverdagens mange krav, føler sig udenfor eller kan måske ikke leve op til egne eller andres høje forventninger.

Gennem forebyggende og trivselsfremmende indsatser er det muligt at styrke den enkeltes og fællesskabets trivsel og derigennem forbygge bl.a. mobning og drillerier, mistrivsel og i værste fald psykisk sygdom.

Skolen henvendte sig til Psykiatrifonden, som har fokus på børn og unges trivsel. De har udviklet et fyldestgørende materiale, ”TRIV NU”, som er et trivselsfremmende, digitalt undervisningsmateriale til folkeskoleelever på 4-8. klassetrin. Målet med undervisningen er, at styrke elevernes bevidsthed om deres egne og andres styrker for derigennem aktivt at kunne gøre en forskel for deres egen og klassens trivsel. Dette materiale har været inspiration og omdrejningspunkt til emneugen for 4. – 8. klasse. Yderligere har klasserne på mellemtrinnet og udskolingen taget afsæt i konkrete øvelser og lege – alt sammen med henblik på at øge trivslen.

I indskolingen har personalet udarbejdet deres eget materiale, hvor målet er at gøre skolen til et trygt og godt sted at være for alle børn og voksne. Der er bl.a. sat fokus på at få nye venner og at udarbejde fælles regler, som gør klassen til et rart sted at være. Også her er der masser af sociale lege, afspænding og kreative aktiviteter.

Hele skolen fokuserer i denne uge ekstra meget på de styrker alle mennesker har, hvordan de opdages, bringes i spil og udvikles i fællesskabet.

Både elever og medarbejdere synes, at det er en spændende og sjov emneuge, der åbner mange nye muligheder.

På billederne kan man få et indtryk af hvor engagerede eleverne er.

På skolens vegne

Irene Borre
Afdelingsleder