Hotherskolens indskoling og Børneområde Hårlev

Kære forældre til børn i indskolingen på Hotherskolen og Børneområdet Hårlev                     

Ledelsen på Hotherskolen og Børneområde Hårlev har i samarbejde udformet nærværende orientering til jer alle, da vi nu er så langt fremme i processen vedr. børnehaven Tryggevælde ØST’s indflytning på Hotherskolen, at flyttekasserne så småt er ved at blive fundet frem.

I sommerferien blev ombygningen af toiletterne ved glasgangen færdiggjort, således at der nu er flere toiletter til indskolingen, så børnehaven kan få sine egne toiletter i SFO området.

I Krudthuset har der været travl aktivitet af håndværkere hen over sommeren, så alle SFO 1's lokaler næsten står klar. Der er sat nyt køkken op, malet lokaler, sat belysning op og gulve er omnødvendigt udskiftet. Personalet arbejder ihærdigt på at få indrettet de forskellige lokaler.

Tryggevælde ØST er så småt ved at blive pakket ned, således at de er klar til indflytning i uge 44.

SFO’en holder lukket i efterårsferien, hvilket børnehaven vil benytte sig af. Her begyndes indflytningen af deres inventar på skolen. Ugen efter sættes belysning op, og så er vi indflytningsklar mandag den 30. oktober.

Der er ikke meget af det håndværksmæssige - og indflytningsmæssige arbejde, som kommer til at have betydning for hverdagen hos børnehavebørnene, da de skal være i Bulderbo i uge 42 og 43.

Som lidt bonus ved denne flytning, er der på budgettet for 2018 afsat en anlægsbevilling på kr. 345.000 til legeplads til både SFO og børnehave. Det er naturligvis under forudsætning at budgettet godkendes den 12. oktober. Vi krydser fingre og er allerede ved at gøre os nogle tanker om, hvad pengene skal bruges til af spændende nye legeredskaber.

Vi har holdt møder med Følgegruppen, som består af forældre fra bestyrelserne, medarbejdere og ledere fra Hotherskolen og Tryggevælde Øst, hvor alle er blevet hørt og taget med på råd.  

Følgegruppens indspark og konstruktive dialog omkring projektet, har haft betydning for, at vi er ved at komme godt i mål.

Vi glæder os til at kunne vise jer det gode resultat, som vi markerer med en lille indvielse mandag den 30/10 fra kl. 15-17. Nærmere herom senere.

Hvis I har spørgsmål eller noget på hjertet, kan I altid rette henvendelse til følgegruppen medlemmer.

De bedste hilsner fra

Trille Hoffmark, Helle Høgh Nilsson og Irene Borre
Styregruppens medlemmer