Information om skoleindskrivning

Tiden er nu inde til indskrivning til 0. klasse og skolefritidsordning (SFO) for skoleåret 2018/2019.

Hvem skal begynde i skole?

Børn begynder normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Sådan indskrives dit barn

Indskrivningen sker digitalt, dvs. du bruger din NemID til at logge dig på med. Nærmere information om indskrivningen kan du få på https://stevns.dk/borger/skole-pasning/skolestart, hvor der også er link til selve indskrivningen.

Du kan også få hjælp til indskrivningen på skolens kontor.

Ønsker I anden skole end distriktsskolen, skal I også benytte den digitale indskrivning.

Senest 15. december 2017 bedes du indskrive dit barn.

Tilmelding til skolefritidsordning (SFO)

På Hotherskolen og Strøbyskolen begynder de kommende elever til 0. klasse i SFO pr. 1. april. Efter indskrivning til skole får du mulighed for at fortsætte med tilmelding til SFO. Frem til skolestart er SFO et heldagstilbud, dvs. barnet tilmeldes både morgen- og eftermiddagsmodul.

Vi glæder os til at modtage dit barn i Stevns Kommunes folkeskoler.

Indskolingsteamet byder dig og dit barn hjertelig velkommen til vores skole

Når dit barn begynder i skole, starter der en ny og spændende tid med mange nye venner, nye voksne og nye udfordringer. Det er også en tid, hvor  barnet vil opleve en noget mere struktureret hverdag, end det måske er vant til.

Kom og besøg os
Vi holder ÅBENT HUS i SFO og 0. klasse tirsdag den 20. marts 2018 fra kl. 17.00 -19.00.

Se også

► Indskrivningsprocedure