Nyhedsbrev nr. 1, uge 35 – 2017

Kære Forældre på Hotherskolen samt Dagskolen

Skoleåret 2017-2018 er begyndt og alle er godt i gang med det nye skoleår. Dette nyhedsbrev mailes i INTRA til samtlige forældre under organisationen Hotherskolen. Vi vil gerne præsentere en del af mange gode initiativer og nyheder.

Dagskolen

Det er politisk besluttet, at Dagskolen pr. 1. januar 2017 organisatorisk er placeret ind under Hotherskolens ledelse. Derfor har Hotherskolen tilkøbt ledelseshjælp til denne opgave, hvor afdelingsleder, Carsten Gjøl varetager den daglige ledelse. Dagskolen er flyttet fra Boestofte til Dalen 5 i Hårlev. Dagskolen er normeret til 34 elever. Der arbejdes på, at de fysiske rammer bliver optimale for både elever og personale.

Elevmøbler

Hotherskolen har investeret gennem de seneste 1 ½ år i begyndende udskiftning af elevinventar – nye elevmøbler. Der er udskiftet på følgende årgange: 2. årgang, 3. årgang, 8. årgang og 9. årgang. Vi har dels fået økonomiske midler via anlæg af Stevns Kommune og dels gennem egne opsparede midler. Vi håber, at Stevns Kommunes budget 2018 giver mulighed for, at vi kan indkøbe til mindst én årgang mere.

Hotherskolens økonomiske underskud er væk

Hotherskolen kom ud af kalenderåret 2014 med et regnskabsunderskud på 1,927 million kroner. Regnskabsresultatet for kalenderåret 2015 endte med et økonomisk underskud på 1,243 million kroner. Endelig blev regnskabsresultatet for kalenderåret 2016 på et overskud på 446.000,- kr. Vores forventninger til regnskabet for indeværende kalenderår 2017 er, at det måtte ende i balance. Det økonomiske underskud Hotherskolen havde er altså kommet i balance.

Ombygninger

Den høje bygning – bygning H, hvor nuværende 4. årgang, 5. årgang og 6. årgang samt HKL1 har klasselokaler har fået helt nye vinduer og faktisk endnu større vinduer, hvilket betyder, at der kommer mere lys ind i klasselokalerne. Endvidere er der kommet elektronisk solafskærmning af samtlige lokaler. Den ombygning er et kvalitetsløft, som vi er mægtig glade for.

Taget på biblioteksbygningen ud til Faxevejen får ordnet skorsten, samt fuger og nye tagrender. Endelig bliver taget understrøget indvendigt. Arbejdet forventes færdigt i løbet af september måned.

Der er en større ombygning / renovering af vores indskoling og SFO 1 område. Det forløber efter den procesplan, som der er udfærdiget. Der vil komme mere INFO senere i forløbet om denne byggesag.

International skole

Hotherskolen har gennem mange år dyrket området – International skole, hvor vi har et valghold. Vi informerer løbende omverdenen om vores aktive aktiviteter på dette område. Senest har det været på Facebook med ca. 9000 delinger. Ligeledes været omtalt på forsiden af Dagbladet den. 26. august samt på Stevns siderne i samme avisudgave. Der kommer angiveligt også et indslag om det i TV 2 ØST. Vi har medarbejdere med rigtig gode kompetencer også på dette specifikke fagområde.

Hotherskolens kommende værdigrundlag

Skolen har her efter sommerferien i samarbejde med skolens bestyrelse igangsat arbejde med et helt nyt værdigrundlag for skolen. Det er et arbejde som omfatter skolens normalområde, tre specialklasser, to velkomstklasser og Dagskolen i Dalen 5. Værdigrundlaget omfatter også vores medarbejdere i vores to SFO afdelinger. Ligeledes er vores teknisk administrative personale med i denne arbejdsproces. Ikke mindst deltager vores bestyrelse også aktivt i udarbejdelsen af et helt nyt værdi sæt.

I erkendelse i, at projektet skal være professionelt og afsluttes på en værdig og givende måde har vi indgået en aftale med følgende konsulentfirma – Mobilize Strategy Consulting A/S. Det er forventningen at arbejdet gøres færdigt torsdag den. 21. december og herefter får skolens forskellige brugere yderligere information og det præsenteres naturligvis også på skolens hjemmeside.

Mange hilsener og på vegne af hele ledelsen,

René Tuekær
Skoleleder