Afdelingsleder til Hotherskolen med ansvar for Dagskolen i Stevns Kommune

Hotherskolen har over 400 elever og mange muligheder
Skolen er to sporet fra 0 – 9 årgang. Skolen har ligeledes en specialklasserække bestående af tre klasser, hvor den yngste klasse har integreret taleklasse. Eleverne frekventeres fra hele Stevns Kommune. Skolen har ligeledes to velkomstklasser, som er dækkende for hele Stevns Kommune og eleverne inkluderes løbende på Kommunens tre folkeskoler.

Hotherskolen prioriterer internationalt samarbejde og anvender ressourcer på ansøgninger og planlægning af rejser og besøg fra andre lande, herunder aktuel deltagelse i Erasmus projekter. Skolen har dygtige medarbejdere, hvor der til stadighed udvikles og forbedres i forhold til implementeringen af skolereformen, mens lærere og pædagoger til stadighed udvikler samarbejdet.

Dit team
Ledelsesteamet på Hotherskolen har eksisteret i under tre år, men er et erfarent team bestående af skoleleder, viceskoleleder og afdelingsleder. Det er ikke et krav, at du i forvejen er leder, men det forventes, at du gør dig tanker om ledelsesopgaver på tværs af skolen, da lederen skal indgå i alt ledelsesarbejde på skolen.

Afdelingsleder til Dagskolen samt andre ledelsesopgaver
Vi søger en afdelingsleder, der vil indgå i et konstruktivt samarbejde mellem skolens mange arbejdsområder samt Dagskolen. Dagskolen står foran en fysisk flytning fra de eksisterende lokaliteter til indflytning inden sommerferien 2018, som bliver i tæt fysisk nærhed af Hotherskolen. Dagskolen er organiseret i fire baser med en normering til 34 elever samt 14 ansatte. Eleverne rekrutteres fra Stevns Kommunes tre folkeskoler og udsluses igen til de samme folkeskoler. Det er elever med vidtgående specialtilbud og eventuelle diagnoser.

Opgaveområder

 • Daglig leder med ansvar for Dagskolen
 • Vikarplanen, hvor du i perioder aflastes
 • Ledelsesopgaver af varierende karakter
 • Bidrage til skolens pædagogiske udvikling
 • Økonomistyring af Dagskolen og andre administrative arbejdsopgaver
 • Der må forventes mødeaktiviteter i aftentimerne
 • Vi vil være i dialog med dig om dine kompetencer samt ønsker til øvrige ledelsesopgaver

Dine kvalifikationer

 • Tillidsvækkende og robust
 • Udviklingsorienteret
 • Loyal og proaktiv sparringspartner i ledelsesteamet
 • God til at kommunikere og prioritere
 • Relevant pædagogisk uddannelsesbaggrund – eksempelvis læreruddannet

Kontakt og ansøgning
Stevns Kommune kræver en udvidet straffeattest (§ 22 attest) og en børneattest (§ 36 attest) inden ansættelse. Endvidere tages der referencer i samarbejde med ansøger.

Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.

Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via Stevns Kommunes hjemmeside, senest den 10. januar 2018.
Forventet tiltrædelse pr. 1. marts 2018.

Du kan kontakte

 • René Tuekær (skoleleder)
  Tlf.:56 57 53 20 eller 51 16 81 82
 • Carsten Gjøl (daglig leder af Dagskolen)
  Tlf.: 51 16 70 44