Nyhedsbrev nr. 2, uge 45 – 2017

Kære Forældre på Hotherskolen samt Dagskolen

Hermed skolens nyhedsbrev nr. 2. i indeværende skoleår. Det er et nyt tiltag, hvor vi vil informere mere bredt til alle vores forældre.

Nyt fra indskolingen ved afdelingsleder, Irene Borre

Vi har nu været i skole i en rum tid, og eleverne i indskolingen er nu på så kendt og sikker grund på skolen, at de efter efterårsferien sagtens kan klare selv at gå ind i aulaen og videre til deres klasser, hvor de skal finde deres pladser og får taget deres skolesager frem, således at de er klar til undervisningen kl. 7.50. Det betyder for forældrene, at der fra uge 43 er farvelzone i garderoben, inden eleverne sendes ind i klasserne. Det vil skabe en hel del mere ro til at komme i gang med undervisningen, og vi håber, forældrene vil respektere det. Skolen åbner kl. 7.40, og klasserne er låst af indtil da. Har nogen brug for pasning tidligere end dette, så henviser vi til Morgen SFO’en, hvor man kan tilmelde sine børn. SFO’en er åben fra 6.30.

Tryggevælde ØST, som i øvrigt skifter navn til Børnehave ØST, er pakket ned, således at de er klar til indflytning i uge 43. Som lidt bonus ved denne flytning, er der på budgettet for 2018 afsat en anlægsbevilling på kr. 345.000 til legeplads til både SFO og børnehave. Både børnehave og SFO har gjort sig nogle tanker om, hvad pengene skal bruges til af spændende nye legeredskaber. I forbindelse med ombygningen har der været nedsat en Følgegruppe, som bestod af forældre fra bestyrelserne, medarbejdere og ledere fra Hotherskolen og Tryggevælde Øst, hvor alle er blevet hørt og taget med på råd. Følgegruppens indspark og konstruktive dialog omkring projektet, har haft betydning for, at vi er ved at komme godt i mål. Vi havde officiel indvielse og reception den. 30. oktober 2017, hvor der var taler fra formanden for Børneudvalget, formanden for skolebestyrelsen samt formanden for børneområde Øst.

Den 3. oktober havde vi informationsaften for de kommende 0. klasses forældre. Ca. 40 forældre havde fundet vej til Hotherskolen. Som forældre til et kommende skolebarn er der mange områder at forholde sig til. Aftenen forløb med et oplæg fra talepædagog Gitte Damsgaard om sprogudvikling, der var informationer om skoleparathed, og forældrene havde mulighed for at møde 0.klasse personalet og pædagogerne fra SFO’en, som skal have Spireforløbet. Det var hyggeligt samvær med de andre forældre. Der var lejlighed til at gå rundt og se lokalerne og stille spørgsmål til medarbejderne.

Ombygninger

I forhold til nyhedsbrev nr. 1. er ombygningen på biblioteket færdigt. Ligeledes er ombygningen / renoveringen af SFO 1 / Børnehave Østs lokaler færdige. Der er dog stadig forhold som der løbende tilrettes, da nogle forhold først melder sig i den daglige drift. Herunder er der udendørs arealer som i disse dage bliver ordnet færdigt. Legeplads arealerne på Fritidsgården / SFO 2 er ligeledes under renovering.

Dagskolen

Dagskolens faciliteter i Dalen fungerer med den fysiske plads der er til rådighed, men vi har en proces, hvor vi stadig taler om fysiske rammer, som kunne være endnu bedre end de eksisterende i Dalen. Medarbejderne gør dagligt en stor indsats for arbejdet med eleverne og frekventerer Hotherskolens øvrige fysiske rammer, når det giver mening og passer ind i den daglige undervisning.

Hotherskolens værdigrundlag

Beskrevet i nyhedsbrev nr. 1 er processen nået dertil, hvor personalet arbejder videre med de nu foreløbige 13 værdier. Der arbejdes i de respektive afdelinger, og Lokal MED udvalget er styregruppen for udarbejdelsen af et nyt værdigrundlag. Tidsfristen overholdes stadig og der afsluttes i plenum den. 21. december 2017, hvor personalet fra Dagskolen, H. Klasserne, SFO 1 og SFO 2 og skolens almen område samt skolens bestyrelse mødes med konsulentfirmaet, Mobilize Strategy Consulting A/S. Vi ser alle sammen frem til, at indeværende arbejde bliver afsluttet.

Stevns Kommunes budget 2018 og overslagsårene

Vi forventer, at kunne informere i nyhedsbrev nr. 3. om de tiltag, der er med i det vedtagne kommunale budget for det kommende år i Stevns Kommune samt de tre overslagsår. Det kan være både på driften samt anlægsønsker, hvor Hotherskolen har en del ønsker af anlægsmæssig karakter.

Elevernes trivselsundersøgelser

Stevns Kommunes folkeskoler ligger helt i toppen af alle kommuner i Region Sjælland. Det er trivselsundersøgelsen fra skoleåret 2016-2017, som blev gennemført i foråret 2017. Det har afstedkommet et indslag i TV 2 ØST søndag aften den. 5. november 2017. I kan finde hele indslaget på TV Øst hjemmesiden.

Mange hilsener og på vegne af ledelsen,

René Tuekær
Skoleleder