Lucia 2018

4. klasserne gik Lucia og gav en flot koncert for indskolingen og H-klasserne.